pridaj sa

 • Týždenný kemp pre sluchovo postihnuté deti
 • Radi privítame aj deti zdravé
 • Tento kemp je zaradený do celoročného projektu : TALENTS INTEGRATION.
 • Kemp je pre chlapcov aj dievčatá od 7 rokov.  
 • V cene je ubytovanie, strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), pitný režim, tréningy, sprievodný program, florbalová hokejka SALMING,kempové tričko SALMING.

cena za kemp 260 €

aktuálna cena kempu je 197   

 • Vďaka OZ SOM INÝ, ktoré zabezpečilo pre všetkých florbalovú hokejku SALMING M-BLADE v hodnote 28 € a klubové tričko SALMING CHALLENGE TEE LIZARD v hodnote 35€ sa cena kempu znížila o 63 €

Dôležitý oznam

 • Za kemp sa platí záloha 100 €  
 • Cena kempu sa bude znižovať počtom prihlásených detí a partnerov, ktorí prispejú na jeho fungovanie.
 • Aktuálna cena bude vždy uvedená na tejto stránke.
 • Finálna cena kempu, ktorú bude treba doplatiť bude známa 31.5.2017

ako postupovať ?

 • Zaslať vyplnenú prihlášku
 • Uhradiť zálohovú platbu vo výške 100 € bankovým prevodom na č.účtu: IBAN:SK26 7500 0000 0040 2416 4761 s variabilným symbolom dátumu narodenia účastníka v tvare RRRRMMDD (rok mesiac deň) a do poznámky poprosíme napísať meno účastníka
 • Dať vedieť známym(každým prihláseným dieťaťom a sponzorským darom cena klesá),   
 • Rezerváciu je možné zrušiť najneskôr 4 týždne pred vybraným termínom, v opačnom prípade bude platba použitá na náklady florbalového kempu.
ambasádori
partneri

webhosting,multihosting,domény
Tieto stránky sú sponzorované firmou ACTIVE 24.

občianske združenie SOM INÝ